Gore Mountain Range & Three Peaks Golf Course, Silverthorne, Colorado, Autumn